Vi erbjuder bjälklag

Ett bärverk består av ett antal komponenter som tillsammans bildar ett bärande system. Bjälklag är en byggnads horisontella bärverk och ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig eller i kombination. Bärverk till bjälklag består av balkar (linjebärverk) eller ytbärande element.

Gårdsbjälklag i Falkenberg