Lokalisering av takläckage

Vi erbjuder professionell läcksökning och tätskiktskontroller med certifierade mätmetoder.

Med avancerad strömpulsmetod kan vi upptäcka och identifiera områden som behöver åtgärdas eller renoveras. Våra tekniker använder okulär besiktning och strömpulser, anpassade efter behovet, för att säkerställa exakt lokalisering. Samtliga skador dokumenteras i detaljerade protokoll med ritningar och fotografier för att skapa en tydlig visuell arbetsplan där både genomträngningar och avvikelser markeras.

Undvik kostsamma renoveringsarbeten och förläng livslängden på ditt platta eller låglutande tak. Vi erbjuder helhetslösningar av kontroller, lagning av tätskikt och takdetaljer.

Vill du veta mer om våra tjänster inom takläckage?

Kontakta oss så berättar vi mer